informacje o Ministerstwie Zdrowia, jego rozporządzenie, funkcja i zadanie


Ministerstwo Zdrowia

Rozporządzenia, zadania i funkcje Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

 
 

Ministerstwo Zdrowia jest jednym z ministerstw Rządu Polskiego, którego celem działania jest profilaktyka zdrowotna oraz ochrona zdrowia pacjentów na terenie Polski. Ministerstwo swoją siedzibę ma w Warszawie przy ulicy Miodowej 15. Obecnie (2007 r.) kierownictwo w nim piastuje Minister Zdrowia Zbigniew Religa.

Pod Ministerstwo Zdrowia podlegają (lub są nadzorowane): Akademie Medyczne, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Sanitarny, Jednostki badawczo-rozwojowe, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kilkadziesiąt innych pomniejszych jednostek związanych bezpośrednio z problematyką zdrowia (np. Centrum Egzaminów Medycznych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Dom Pracownika Służby Zdrowia).

Jednym z najważniejszych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia jest Karta Praw Pacjenta która jest podstawowymi unormowaniami prawnymi wynikającymi z konstytucji. A najważniejsze zapisy w Karcie Praw Pacjenta to:
Par.I. Pkt.1 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia
Par.II.Pkt.2 Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
Przestrzeganiem praw pacjenta zajmuje się Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia z siedzibą przy ulicy  Długiej 38/40 w Warszawie (tel.(22 635-75-78)) i bezpłatną infolinią: 0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00).

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Odwiedź również nasze pozostałe witryny internetowe z ciekawymi artykułami i poradami:
Pelargonie hodowla oraz pielęgnacja. Mobbing objawy i przeciw działanie. Kręgosłup choroby i rehabilitacja.